Pałac NałęczówDOM OPIEKI I REHABILITACJI

Aktualności

hr image line

Montaż pomp ciepła w Pałacu Nałęczów oraz instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy 49,82 kW

stp1

Montaż pomp ciepła w Pałacu Nałęczów oraz instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy 49,82 kW

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego,

Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

fundusze eu
© Pałac Nałęczów 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja RSO.PL